BCN Design Tour

Nau Ivanow

Hondures 28-30, 933407468

www.nauivanow.com

Antiga fàbrica de pintures projectada el 1959 però edificada el 1967. Reformada per Xavier Basiana, arquitecte i fotògraf, que la va adquirir l'any 1997 va ser convertida en un centre cultural. Representa un dels escassos exemples d’arquitectura industrial racionalista que queden a Barcelona. El cos principal està format per una retícula de formigó tancada amb grans panys de vidre i es remata amb una expressiva coberta ondulada a base de voltes ceràmiques.