BCN Design Tour

Edifici Gas Natural

Pl. del Gas 1

www.gasnaturalfenosa.com

Formada per quatre volums completament diferents, però dialogant entre si, la seu de Gas Natural Fenosa en els terrenys que va ocupar al seu dia la primera fàbrica de gas del país, té la ferma voluntat de connectar amb tot el que l'envolta. Des del passat fins al present. Des de les cases baixes del barri de la Barceloneta fins als gratacels de la propera Vila Olímpica.

Projectat per EMBT –el estudi d'arquitectes d'Enric Miralles i Benedetta Tagliabue-, el conjunt és tot un desafiament visual i arquitectònic. Consta d'una torre de 85 metres d'alçada. Un cos horitzontal –conegut com el portaavions– de 85 metres també però, si escau, de longitud i subjecte a la torre tan sols per un extrem. Un altre més baix –anomenat mènsula- de només quatre plantes d'alçada que es fusiona amb un petit edifici preexistent. I un cos independent a terra amb perfil escalonat al revés al que anomenen cascada i que està ubicat en diagonal a l'angle format per la torre i el portaavions.

La unificació de tan diferents formes i volums s'aconsegueix mitjançant el recobriment de tot el conjunt amb una mateixa pell: un mur cortina de vidre reflectant en diferents tonalitats que sembla estar en contínua metamorfosi. L'aspecte dels quatre volums canvia en funció de la llum, del temps que fa i del lloc des d'on s'observen.

A més del seu efecte visual, aquests vidres, tractats especialment, persegueixen afavorir l'estalvi energètic i el major confort possible mitjançant elevats nivells d'aïllament tèrmic i lumínic.

Segons l'estudi d'arquitectes, tot aquest desplegament d'enginy està inspirat en la diversitat d'edificacions que té al seu voltant i intenta seguir la tradició arquitectònica de Barcelona d'integrar en el paisatge urbà les grans obres. Com demostra la seva convivència amb l'antiga torre del gas que es va conservar al parc adjacent.