BCN Design Tour

Biblioteca Zona Nord

Vallcivera 3 bis, 933537519

www.bcn.cat/bibzonanord/

La tardor del 2009 s’obria al públic la Biblioteca Zona Nord, un edifici de nova construcció, obra de l’arquitecte Rafael Perera Leoz, que porta el nom de l’àrea més septentrional de la ciutat, la que ocupen Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana. Tots tres barris són producte de les onades d’immigració dels anys cinquanta i seixanta del segle XX, que originàriament es van instal·lar en aquests terrenys en cases autoconstruïdes. Poc temps després, els grans blocs de pisos esgraonats substituïren aquells primers habitatges i l’empenta reivindicativa dels veïns, sumada a diverses intervencions municipals, van treballar per dignificar una part de Barcelona amb moltes mancances, tot dotant-la dels serveis i equipaments necessaris.

Resulta paradigmàtic que la mateixa orografia de la zona —amb forts desnivells i una verticalitat extrema— que va propiciar una urbanització escassament planificada de grans blocs d’habitatges, hagi inspirat molts anys després la construcció d’aquesta biblioteca, en una àrea on els exemples de bona arquitectura són francament escassos. En comptes d’alçar-se sobre el terreny, l’edifici de Rafael Perera s’insereix a la muntanya, una estratègia que permet superar els condicionants d’una parcel·la situada en un vessant de fort pendent. El resultat és un edifici d’una discreció extrema del qual només és visible la façana de dues plantes recoberta de vidre i planxes d’acer inoxidable gris i, en contrast, la catifa de gespa que recompon l’orografia original posterior al buidatge de la muntanya.

La superfície total no arriba als 1.500 m2 i es distribueix en dues plantes i una organització interior a doble altura que, a banda d’aconseguir el màxim de volum i de llum, contribueix a unificar l’espai. La biblioteca disposa d’un espai polivalent, de diverses àrees —diaris i revistes, infantil, fons general, música i cinema— d’un espai multimèdia i de servei d’Internet. És remarcable la col·lecció local, un recull de llibres i documents, històrics i actuals, sobre el districte on s’ubica la biblioteca.

Foto: Jordi Casañas