BCN Design Tour

Parc del Centre del Poblenou

Diagonal 130

Inaugurat l'any 2008, és obra del prestigiós arquitecte francès Jean Nouvel. El parc té 5,5 hectàrees i ha estat dissenyat com a un gran espai d'ombra i silenci, on la jardineria és l'element principal. En el projecte s'han tingut en compte criteris mediambientals, atès que el regatge, gota a gota, procedeix d'un gran dipòsit que aprofita les aigües freàtiques.