BCN Design Tour

Fundació Antoni Tàpies

Aragó 255, 934870315

www.fundaciotapies.org

Des de l’any 1990 la Fundació Antoni Tàpies és un centre de referència per a la conservació, la difusió i l’estudi de l’obra de l’artista català, amb una línia de treball orientada a la comprensió de la cultura i l’art contemporanis. L’immoble que ocupa és també un reflex de la història artística i ciutadana des de finals del segle XIX fins a la primera dècada del segle XXI, quan s’hi han fet les últimes adaptacions.

Aquest edifici que Lluís Domènech i Montaner va projectar per a l’editorial Montaner i Simón es va construir entre 1881 i 1885 i va ser el primer de l’Eixample en integrar la tipologia industrial —amb maó vist, ferro i vidre— al teixit del centre urbà. Exemplifica també el pas de l’arquitectura eclèctica, pròpia del segle XIX, al nou estil modernista.

Els arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech Girbau van ser els autors de la reforma per instal·lar-hi la seu de la Fundació Antoni Tàpies. Tot i el repte que suposava transformar l’editorial en un museu, una encertada redistribució dels espais va permetre dotar l’entitat de sales d’exposicions, auditori, oficines i magatzems tot respectant l’estructura original. També es van conservar les prestatgeries de l’antic magatzem de l’editorial, que es va transformar en biblioteca. Concebuda com a coronament de l’edifici, l’escultura de Tàpies Núvol i la cadira, clara referència a l’actitud de pensament i meditació estètica, s’ha convertit en un veritable emblema de la Fundació.

Per tal d’adequar-la en matèria d’accessibilitat i seguretat, la Fundació ha estat objecte d’una nova reforma (2008-2010), a càrrec de l’estudi d’arquitectes Ábalos-Sentkiewicz. Un nou pavelló de tres plantes, separat de l’edifici històric per un pati il·luminat per una claraboia, dóna cabuda a nous espais expositius i possibilita la reordenació i ampliació de totes les dependències, inclosa la recepció.