BCN Design Tour

Pavelló de la República

Cardenal Vidal i Barraquer 34-36, 934283796

www.ub.edu/cehi

L’any 1992, coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics i en el context de recuperació d’alguns referents arquitectònics de la ciutat, es va aixecar a la Vall d’Hebron la rèplica del pavelló espanyol que els arquitectes racionalistes Josep Lluís Sert i Luis Lacasa van construir per a l’Exposició Internacional de París del 1937.

L’edifici va causar un gran impacte a l’època, no només des del punt de vista arquitectònic sinó també, i sobretot, perquè es va convertir en un altaveu de la tràgica situació que vivia Espanya els anys de la Guerra Civil. El govern de la República espanyola va encarregar el pavelló amb l’objectiu de fer-ne una eina de difusió cultural i de propaganda aprofitant així el ressò internacional de l’esdeveniment. D’acord amb aquestes consignes i superant les lògiques limitacions materials del moment, Sert i Lacasa van concebre l’edifici com un contenidor de tres nivells gairebé sense parets, amb una planta baixa diàfana comunicada amb un pati que, cobert amb una lona, feia la funció d’auditori, una escala que conduïa a la primera planta, i una una rampa com a via d’accés a la segona. A l’interior —i a la façana, que actuava de gran plafó exhibidor— s’hi van exhibir obres d’art i d’artesania a més de cartells, fotografies, fotomuntatges i material informatiu de tota mena amb què s’explicaven els objectius del govern i es remarcava la lluita heroica del poble espanyol. Cal destacar la participació de representants de l’avantguarda artística del moment, que van executar peces especialment per a l’ocasió; entre d’altres, Picasso hi presentà el Guernica, Calder la Font de Mercuri, Miró el Segador i Julio González La Montserrat.

L’estudi d’arquitectura de Miquel Espinet i Antoni Ubach va dirigir la reconstrucció del Pavelló de la República, un projecte arquitectònic però també de recerca atesa l’escassa informació que se’n conservava. Amb tot, la nova construcció és una rèplica fidel a l’original, només amb les justes modificacions per adaptar-lo a la normativa vigent sobre seguretat i barreres arquitectòniques.

Actualment, l’edifici està ocupat per la Biblioteca del Pavelló de la República, que conté un dels fons més importants sobre Segona República, Guerra Civil, Franquisme, Exili i Transició a Espanya, i en especial a Catalunya, i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals. Al pati, es pot contemplar una reproducció del famós Guernica de Picasso.

Fotos: flickr Francisco Navamuel, Pavelló de la República