BCN Design Tour

Pl. dels Països Catalans

dels PaÏsos Catalans

Obra dels arquitectes Helio Piñón i Albert Vilaplana, aquesta plaça s’ha convertit en un model prototípic de plaça dura dels anys 80. La plaça compta amb una gran coberta horitzontal de planxa de coure calat sostinguda sobre llarguíssims pilars, i una altra coberta més baixa i llarga de traçat ondulat, també de planxa de coure, sobre la qual hi ha un gat de teulada de mida natural, fet en silueta amb planxa metàl·lica. Destaquen també una curta paret amb una obertura a mode de finestra i uns brolladors. Premi FAD 1984.