BCN Design Tour

Casa Bloc

Passeig de Torras i Bages 95-99, 932566801

www.museudeldisseny.cat

Considerada el primer edifici modern de vivenda obrera a Barcelona, la Casa Bloc va néixer de l’encàrrec que la Generalitat de Catalunya va fer al GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) durant la Segona República, quan l’administració buscava solucions d’habitatge digne per a les diverses onades d’immigrants que arribaven a la ciutat per treballar-hi i es veien obligats a viure en condicions precàries.

En sintonia amb el corrent renovador de l’arquitectura europea liderat per Le Corbusier a principis del segle XX, Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana van desenvolupar un projecte d’estil racionalista que derivava, ideològicament, del concepte de “la caseta i l’hortet” del president Macià. El conjunt de cinc blocs disposats en forma de dues dents capiculades —redent— es va començar a construir el 1933 a un gran solar de la zona industrial que era el barri de Sant Andreu d’aleshores. L’edificació contenia 207 vivendes dúplex de 70 m2 que reunien totes les condicions bàsiques d’higiene i confort. S’hi accedia a través d’un corredor longitudinal i cada habitatge estava obert a totes dues façanes, la qual cosa assegurava una bona il·luminació i ventilació. Les instal·lacions comunitàries integraven diversos serveis: cooperativa de consum, guarderia, biblioteca popular, club obrer, àrees per a esports, jardins, etc.

L’esclat de la Guerra Civil va interrompre la construcció de la Casa Bloc i després, sota el franquisme, el projecte es va trair des de tots els punts de vista: arquitectònicament, amb la barroera addició d’un nou edifici que alterava la planta original i ocupava una superfície destinada a jardins, i sociològicament, assignant a famílies de militars i a policies els habitatges que havien de ser per als obrers. Amb el restabliment de la democràcia, la Casa Bloc va retornar a la Generalitat i l’any 1992 va ser declarada bé d’interès cultural en la categoria de monument. Més endavant, s’han anat succeint diverses intervencions per tal de rehabilitar-la: els jardins interiors i els baixos tornen a tenir un ús veïnal i cultural i, amb l’enderrocament l’any 2009 de l’edifici aixecat durant la dictadura, se n’ha recuperat l’estructura original.

Finalment, el març del 2012, l’obertura al públic de l’Habitatge 1/11 de la Casa Bloc ha recuperat un altre aspecte igualment important del projecte. L’interior d’aquesta vivenda íntegrament reformada permet al visitant fer-se una idea de les condicions dels habitatges i apreciar-ne les qüestions de distribució, decoració i elements de mobiliari. El projecte de museïtzació ha estat coordinat pel Museu del Disseny de Barcelona i ha permès recuperar i donar a conèixer l’ideari innovador dels arquitectes del GATCPAC i el seu nivell d’exigència tant estètic com ètic.

Horari de visites: dissabtes a les 11.00 h
Imprescindible reserva prèvia

Fotos: Lourdes Jansana