BCN Design Tour

UB Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo 4, +34 93 4034060

www.ub.edu/bellesarts

La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona imparteix el Grau Superior de Disseny que té l’objectiu de potenciar la formació integral dels dissenyadors i dotar-los d’una base adequada per intervenir en la ideació, el desenvolupament, la projecció i la producció de la cultura material i visual.

Aquests estudis preparen l’alumnat perquè pugui desenvolupar projectes concrets en l’àmbit del disseny editorial, la imatge d’empresa, el producte, la projecció d’exposicions o la senyalització. Els graduats per la UB, en qualitat de dissenyadors, estan preparats per fer recerca i participar en equips multidisciplinaris, o bé per intervenir en les diverses especialitats del sector i competir en el mercat internacional.

Diversos cursos de postgrau —com el Màster en Disseny Urbà o el Màster en Tipografia— es programen periòdicament i asseguren la continuïtat formativa en l’àmbit del disseny a la Universitat de Barcelona.