BCN Design Tour

Escola Thau

d'Esplugues 49-53, 932030154

www.iccic.edu/thaubcn

Situada a la frontera de la ciutat de Barcelona a Esplugues de Llobregat, l'Escola Thau és una obra de l'estudi d'arquitectes MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay) la realització de la qual va obtenir un Premi FAD l’any 1975.

Les principals premisses a l'hora de plantejar el projecte van ser: els mínims murs de contenció possibles en un terreny amb un pendent bastant accentuada; una planta compacta per estalviar costos; una façana amb mecanismes de control solar -persianes enrotllables separades cinquanta centímetres de la façana que protegeixen visual i tèrmicament i tamisen l'entrada de llum-, i un espai exterior que fomenta la socialització dels alumnes.

Influenciats per les escoles d'arquitectura californianes de principis de la dècada de 1950, van idear una escola amb poques aules i grans ambients o places. La proposta d'un gran espai sense divisions per als pàrvuls no va prosperar per diferència de criteri amb les necessitats del centre. No obstant això, sí que van aconseguir conservar els passadissos de tres metres d'amplada i altres amplis espais comuns pensats per a albergar activitats educatives també.

El resultat va ser un conjunt format per dos cossos separats i situats a cotes diferents adaptant-se a la topografia del terreny. I un espai d'interconnexió entre els dos on es concentra una gran àrea d'esbarjo i relació social.

El cos inferior consta de tres plantes i està destinat a l'ensenyament infantil i primària. Les aules del parvulari estan a la planta baixa i tenen accés directe a la zona d'esbarjo. El cos superior, per la seva banda, es troba sis metres per sobre de l'altre i està destinat a l'ensenyament secundari.

Les aules ocupen les façanes orientades al sol mentre que les façanes en ombra estan reservades per a les escales d'accés i les connexions entre totes les plantes mitjançant unes estructures de vidre i diferents del cos principal de l'edifici.

El pendent que uneix els dos cossos es resol mitjançant un entramat de grades a manera d'amfiteatre que serveixen tant per a les activitats d'esbarjo com per a activitats educatives a l'aire lliure i que els arquitectes van definir al seu dia com la ciutat dins de l'escola.