BCN Design Tour

Biblioteca de Catalunya

Hospital 56, 932702300

www.bnc.cat

Des del 1940, la Biblioteca de Catalunya ocupa el sector principal de l’antic Hospital de la Santa Creu, un dels conjunts més importants del gòtic civil català (segles XV-XVI).

Avui la biblioteca disposa d’un fons aproximat de 3 milions d’ítems —volums procedents de col·leccions, més de 600 incunables i riques seccions especials— i s’estructura en quatre unitats: la bibliogràfica (manuscrits, llibres antics i moderns i música impresa), l’hemeroteca, la unitat gràfica (gravats i fons cartogràfic), i la fonoteca.

Per tal d’adequar-se a les noves necessitats i als nous requeriments tecnològics, la Biblioteca de Catalunya va ser sotmesa, a la dècada de 1990, a una rehabilitació dirigida per l’arquitecte Joan Rodon que va comportar la reforma de les sales de lectura i la construcció d’un nou edifici de serveis.

Les sales de lectura ocupen la planta superior de les naus gòtiques: un espai únic amb una elegant estructura d’arcs de diafragma, apuntats, que sostenen un sostre d’embigat de fusta policromada, a dues vessants, sobre el qual recolza la teulada. Al llarg de les tres ales que ocupen, s’ofereix un recorregut visual continu; cada ala té mobiliari fix amb prestatgeria per als fons bibliogràfics de lliure accés i, en una de les bandes, un entresolat que ofereix un segon nivell de consulta i, a sota, guarda la maquinària de les instal·lacions. Tot el mobiliari fix i les taules de consulta es van dissenyar especialment per a aquestes sales.

A la banda del carrer Egipcíaques es va construir un gran dipòsit subterrani de quatre plantes al solar que alliberà l’enderrocament d’un antic dipòsit construït als anys 40 del segle XX. La proposta va permetre la recuperació d’un espai verd entre el carrer i la part gòtica, que va independitzar l’estructura principal de l’Hospital (segle XV) i la Casa de Convalescència (segle XVII) i va contribuir al necessari esponjament del teixit del Raval i a la millora de la qualitat urbana del carrer. L’edifici de nova planta conté àrees de treball intern de la biblioteca, i els nuclis d’escales i ascensors que comuniquen el dipòsit amb totes les plantes. Un pont de vidre permet la connexió d’aquests nous espais amb les sales de lectura sense malmetre cap volta gòtica. La rehabilitació de les sales de lectura van merèixer el Premi FAD d’Interiorisme 1994 i Joan Rodon, l’arquitecte responsable tant de la reforma com de l’ampliació, va rebre el 1998 el Premi Nacional de Patrimoni Cultural que atorga la Generalitat a la persona, entitat o institució que hagi realitzat l’aportació més rellevant en el camp del patrimoni arqueològic, documental, museístic o bibliogràfic.