BCN Design Tour

Museu de la Música

Lepant 150 2a pta., 932563650

www.museumusica.bcn.cat

Amb la inauguració del Museu de la Música, el març del 2007, a la segona planta de l’edifici de L’Auditori (obra de Rafael Moneo) culminava el complex projecte de concentrar determinats equipaments musicals en un mateix indret de la ciutat.

La creació del museu es remunta al 1921, quan una donació de prohoms barcelonins amants de la música constituïa la primera col·lecció, gènesi d’un museu que al llarg dels anys ha anat ampliant-se i canviant d’ubicació en diverses ocasions.

Les dependències de l’actual Museu de la Música s’organitzen al voltant del gran atri de L’Auditori. El projecte museogràfic, a càrrec de l’estudi Varis Arquitectes, liderat per Dani Freixes (Premio Nacional de Diseño 2001), planteja un recorregut principal que convida a fer una aproximació al món de la música d’una manera directa i vivencial, i a descobrir com aquesta ha estat vehicle d’expressió i comunicació dels humans en el decurs de la història. Prop de cinc-cents instruments de diferents èpoques i cultures s’exhibeixen en vitrines diàfanes que es clouen en si mateixes, tot generant unes parts còncaves i d’altres de convexes; a les petites subsales que s’hi generen es pot escoltar la música —col·lectivament als espais còncaus, i individualment en els convexos. D’aquesta manera, es valora l’instrument musical com a objecte preciós, màgic i únic, però es manté la unitat de l’espai arquitectònic.

Amb aquesta implantació museogràfica es vol preservar la integritat visual de les grans sales, les condicions acústiques de l’espai, el valor objectual de l’instrument musical i la capacitat d’ampliar coneixements, suggerir curiositats i transmetre emocions. La intenció no és presentar uns espais escenogràfics, sinó crear un suport al servei de l’oïda que també cedeix complicitats al sentit de la vista: diverses projeccions d’imatges relacionades amb els temes exposats o amb frases significatives de la història de la música van apareixent a les parets.