BCN Design Tour

Artesania de Catalunya

Banys Nous 11, 934674660

www.artesania-catalunya.com

Situada al cor del barri Gòtic, es troba la botiga del Centre d'Artesania de Catalunya, pertanyent al CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda), entitat que gestiona les polítiques de promoció d'aquests sectors a Catalunya.

En aquest establiment, es pot trobar tot un catàleg de productes artesans autòctons recollits sota el segell Emprentes de Catalunya. Una marca registrada que identifica i distingeix productes artesans que, mitjançant una mirada autèntica i contemporània, transmeten els valors del país a través d'elements vinculats amb l'art, la cultura, la història, la tradició, l'arquitectura, el paisatge i els costums populars.

La distinció dels productes amb aquest segell permet a tothom gaudir dels productes fruit de la cultura catalana i endur-se així una imatge autèntica del país.

Classificades en 30 famílies, es poden trobar peces de totes les icones que representen a Catalunya, a partir d'un estudi encarregat per la Direcció General de Turisme al FAD, el MNAC i l'Institut d'Estudis Catalans.

Des accessoris d'estil modernista fins a peces de roba amb estampats romànics, passant per collarets inspirats en les puntes de coixí tradicionals amb aplicacions de cristalls de Swarovski, per posar alguns exemples.

Foto: Raül Torrent