BCN Design Tour

Biblioteca Sant Gervasi

Sant Gervasi de Cassoles 85, 934178347

www.bcn.cat/bibsantgervasi

Inaugurada el 19 de juny de 2014, la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall constitueix la biblioteca central del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Un conjunt arquitectònic coronat per diversos volums geomètrics als jardins de la Vil·la Florida, a la confluència dels carrers Bisbe Sivilla i Reus amb Sant Gervasi de Cassoles, on hi ha l'accés.

La principal premissa de l'encàrrec, signat per BCQ (Baena Casamor Arquitectes), era construir el nou edifici sota el jardí existent per no perdre àrea verda, una de les reivindicacions veïnals.

Amb aquesta intenció van batejar el seu projecte amb el nom de "Jardí de llum", dues paraules que conflueixen en aquesta singular edificació de 2.396 m² de superfície útil. D'una banda, es van mantenir i renovar els jardins, i de l'altra, es van dissenyar tots els espais amb la llum com a protagonista.

Per aconseguir aquest objectiu, es va decidir soterrar la major part de l'edifici i ubicar diversos patis de llum que l'il·luminen i oxigenen. I es va crear un conjunt de cobertes enjardinades al mateix nivell en què estaven els antics jardins en què es va replantar part de l'arbrat original. D'aquesta manera, tant el jardí com l'edifici històric que acull el centre cívic Vil·la Florida continuen presidint el conjunt.

L'interior de la biblioteca, per la seva banda, es va configurar mitjançant els denominats "patis de llum i silenci" i "patis de llibres i coneixement". Els primers, envoltats de llum, il·luminen i ventilen l'interior i el relacionen amb l'exterior. Mentre que els segons, prismes sòlids plens de llibres, formen part de l'estructura que sustenta la construcció.

Tots aquests patis juntament amb volums recoberts de bloc ceràmic -un material escollit com a al·legoria de l'edifici dins de la terra- articulen els espais de lectura i de treball com petites i acollidores estances on l'usuari es pot sentir com a casa i abandonar-se a la pràctica l'estudi i la lectura.

Fotos: Ariel Ramírez