BCN Design Tour

Filmoteca de Catalunya

San Salvador Seguí 1-9, 93 5671070

www.filmoteca.cat

Obra de l’arquitecte Josep Lluís Mateo, la nova seu de la Filmoteca de Catalunya va ser concebuda com a híbrid entre nau industrial i edifici en construcció, gairebé nu i sense acabats, amb el dur i resistent formigó com a fil conductor.

La intenció no era altra que posar en evidència l’ambivalència de la seva pròpia existència, que recull les estructures del passat, i mira decididament cap al futur sense dissimular la seva forta presència. I al mateix tems emular els desmanegats murs veïns i l’esperit d’una zona que ha estat immersa en un profund procés de transformació i modernització, sense perdre el seu caràcter popular, dens i, en alguns moments, fins i tot asfixiant.

La relació amb l’entorn va marcar de manera determinant el volum de l’edifici. Per tal de respectar l’escala del barri, es van soterrar part dels espais, concretament les sales de projecció.

La planta baixa es va concebre com una zona de pas entre dues entrades que connecten visualment i literalment l’estret carrer de l’accés d’una banda amb la plaça de l’accés oposat. Una plaça que es va obrir davant seu i va suposar un nou espai públic que va aportar llum i va oxigenar la zona.

Mentre que en els dos laterals restants, diferents porxos protegits per forjats en voladís van servir per proporcionar espais més recollits on resguardar-se en un dels costats, i ubicar el bar-restaurant en l’altre.

A nivell lumínic, l’espai es va articular en dos sentits. Per una banda, el descens cap a la foscor de les sales a través d’un conjunt de miralls en els quals es veuen reflectits els espectadors. I d’altra banda, l’ascens cap a la llum, marcat per les vidrieres i les obertures de les dues primeres plantes, i el pati de la tercera que serveix de lluerna de la segona.

El projecte reuneix en un sol edifici funcions que fins ara eres disperses. A més de les dues sales de projecció i el bar-restaurant, acull la biblioteca i l’arxiu, així com totes les funcions administratives des d’on es gestiona l’entitat, i sales d’exposició.