BCN Design Tour

Habitatges Av. Meridiana

Av. Meridiana 312-318

Conegut popularment al barri com “el rusc”, aquest edifici d’habitatges de 1965 va ser un dels primers treballs de l’estudi d’arquitectes MBM, format per Oriol Bohigas, David Mackay i Josep Martorell.

La disposició i dimensions del bloc venien marcades pel pla urbanístic de la zona. La seva ubicació, en una de les principals artèries d'entrada i sortida de la ciutat -que en aquell moment constituïa una autèntica autopista-, plantejava grans reptes.

La direcció nord-sud va permetre situar habitatges a les dues façanes amb exposició al sol al matí o a la tarda, deixant al mig un gran pati que pràcticament divideix el conjunt en dos blocs gairebé independents.

Amb la intenció de minimitzar al màxim possible el molest soroll del trànsit i aprofitar al màxim la insolació, es va optar per disposar les finestres en tribunes triangulars sobre voladissos que sobresurten de la façana amb obertura cap al sud i tancament massís al nord.

Aquesta disposició ofereix major zona d’irradiació solar a la mateixa superfície de finestra, provoca el reflex del sol sobre la paret opaca de la tribuna en hores en que d’una altra manera no entraria, protegeix l’habitatge de les inclemències climatològiques del nord a l’hivern i del sol de ponent a l’estiu, i evita les vistes entre habitatges aportant major privacitat.

Els habitatges programats, amb tres dormitoris, cuina, saló-menjador, safareig i un bany, es van ordenar mitjançant uns amplis patis centrals, als quals donen el safareig i un dormitori, mentre que els dos dormitoris restants i el saló-menjador donen a la façana.

Excepte en les estructures que sostenen les tribunes de les finestres, tota la façana es va recobrir amb peces de ceràmica vidriada semi mat de color marró fosc. Mentre que a la planta baixa, una successió d'arcs de formigó dibuixen un porxo al llarg de tot el bloc trencant la linealitat del conjunt.