BCN Design Tour

Habitatges Cotxeres Sarrià

Passeig Manuel Girona 75

En aquest conjunt d'edificis construïts entre 1968 i 1973 en el terreny que van ocupar antany les cotxeres de tramvies de Sarrià i anteriorment la finca Miralles, l'arquitecte José Antonio Coderch va recórrer a una de les seves estratègies predilectes: la descomposició volumètrica.

Es tracta d'una estratègia que utilitzava de manera recurrent en els seus habitatges unifamiliars, però que a la ciutat només podia posar en pràctica quan les estrictes normatives urbanístiques ho permetien. La seva intenció no era altra que crear un perfil menys rígid gràcies a la ruptura de la linealitat, així com més amable gràcies a l'enjardinament dels espais intermitjos creats.

En aquest cas, Coderch va proposar la construcció de nombrosos edificis de set plantes en lloc dels de tres de 18 plantes previstos en el pla original. I els va descompondre en les seves quatre façanes amb successius reculades culminats amb una infinitat de jardineres.

D'aquesta manera, el conjunt s'adaptava a les dimensions de les construccions veïnes. I amb la fragmentació s'oferia una perspectiva més dinàmica que, a més, permetia projectar diferents tipologies d'habitatges, que van des d'estudis fins a pisos de sis dormitoris.

Inspirat per les típiques cases angleses amb jardí, Coderch va posar especial èmfasi en potenciar les zones verdes. D'una banda, totes les estances dels habitatges tenen contacte amb la natura mitjançant la projecció de terrasses i jardineres en tots els buits de l'obra.

De l'altra, va destinar la circulació rodada als carrers que limiten el conjunt d'habitatges. Aquesta decisió deixava per a ús exclusiu de vianants i zones enjardinades els carrers i places interiors que vertebren l'entramat d'edificis.

Al centre d'aquests carrers-jardí, va situar les voreres. I en els laterals, les zones enjardinades de manera que, a més de com a zones verdes, serveixen per aïllar les plantes baixes i els locals.