BCN Design Tour

Habitatges Compositor Bach

Johan Sebastian Bach 7

Construïdes el 1960 per José Antonio Coderch -un dels referents de l'arquitectura del segle XX-, aquests habitatges combinen les aportacions dels nous corrents constructius de l'època amb elements de l'arquitectura modernista de Jujol (que va ser professor de Coderch a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona) i Gaudí.

Es tracta d'un edifici aïllat, separat dels confrontants per dos jardins laterals, però alineat amb el carrer per exigència de les ordenances municipals. La distribució és molt racional: quatre habitatges per planta, una a cada cantonada, i un gran pati central per on ventilen els safareigs i les zones de servei, que queden ocultes des de l'exterior.

Al voltant del nucli de servei es distribueixen els dormitoris i les zones d'estar, que donen a les quatre façanes. Les laterals són molt més cegues, amb finestres petites, mentre que les façanes frontals són molt més permeables a la llum i a la ventilació.

En aquestes façanes es van avançar els extrems dels forjats per allotjar les guies de dos tipus de tancaments: el dels dormitoris principals, situats a les cantonades de l'edifici, i el de les vidrieres de les sales d'estar, que discorren per fora de la terrassa.

Davant de les terrasses i en les habitacions principals, Coderch va incorporar les persianes de llibret que caracteritzen moltes de les seves construccions i que aporten protecció enfront de les inclemències del clima, així com intimitat.

Tant la distribució general de l'edifici com la dels habitatges en particular va ser estudiada al detall per facilitar els moviments i aprofitar la llum al màxim. Totes les habitacions principals de la casa tenen il·luminació i ventilació natural. I una gran vidriera corredissa a la sala d'estar permet la incorporació de la terrassa a la sala d'estar quan ho permet el bon temps.

Per aquest projecte, Coderch, que fugia d'etiquetes i es movia entre el racionalisme i l'humanisme, va rebre el premi FAD d'arquitectura el 1960.