1   31 de maig

New European Bauhaus Prizes

La nova iniciativa de la Comissió Europea, la New European Bauhaus, de la qual Barcelona centre de Disseny n'és partner, ha convocat els New European Bauhaus Prizes. Fins el 31 de maig pots presentar un projecte bonic, sostenible i inclusiu, d'acord amb els principis de la New European Bauhaus, i que obrin el camí cap al futur. Més informació i inscripció aquí.

Article següent

Newsletter