Consulta tots els ajuts econòmics per a PIMES i autònoms (COVID-19)

A continuació trobaràs tota la informació sobre els ajuts als quals pots accedir, ordenats per temàtica i segons si són només per a autònoms, només per a PIMES o per a tots dos.

Pyme i autònoms (tots junts)

Crèdits avalats per l’ICO

L'Estat avalarà, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, els crèdits que demanin empreses i autònoms. En el cas d’empreses que els sol·liciten per primer cop es cobreix el 70%, i a les que ja en tenen un, un 60%. Tota la informació sobre com sol·licitar-los, aquí.

Préstecs de l’Institut Català de Finances

La Generalitat facilita l'accés a préstecs per a autònoms i PIMES, que a partir d’ara es podran demanar directament a l’Institut Català de Finances. Els préstecs podran ser de fins a 2,5 milions d’euros. Els autònoms podran tornar el crèdit a un màxim de 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. Per la resta d’empreses, el termini màxim serà de 4 anys, amb fins a un any de carència inclòs. Pots sol·licitar el préstec aquí.

Impostos

El govern espanyol ha allargat un mes el termini de presentació de les declaracions de l’IVA i l’IRPF. El nou termini acaba el 20 de maig, però per a les empreses que els tenen domiciliats finalitza el 15 de maig. D’altra banda, també poden ajornar el pagament d’impostos de fins a 150.000 euros durant sis mesos, però només els tres primers mesos estan exempts d’interessos.

La Generalitat també s’ha aprovat un decret-llei que, entre d’altres mesures, preveu una moratòria dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat.

A nivell local, l'Ajuntament de Barcelona també ha ajornat tributs i ha decretat ajuts fiscals per a empreses i autònoms.

Moratòria de lloguers

S'ha aprovat la moratòria del pagament de lloguers, d’una durada màxima de 4 mesos, si el propietari de l’immoble és una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor. En el cas que el propietari del local sigui un particular o un petit tenidor, el llogater podrà sol·licitar un ajornament “temporal i extraordinari” del pagament o utilitzar els diners de la fiança per fer front a la quota, però els haurà de retornar en un termini d’un any.

Quotes

S’ha ajornat durant sis mesos el pagament de les quotes a la Seguretat Social del maig, el juny i el juliol sense recàrrec i interessos.

Plans de pensions

Tant els treballadors per compte propi com els aliens que tinguin plans de pensions poden recórrer a aquests estalvis per fer front a les seves despeses.

Ajuts a la investigació de la COVID-19

La Unió Europea obre període per demanar ajuts per a les empreses que investiguin sobre algun aspecte del coronavirus.

Empreses només

ERTO

S'estableixen exoneracions a l'hora de pagar quotes: les empreses de menys de 50 treballadors no han de pagar les quotes a la Seguretat Social dels seus empleats, mentre que les que superin aquesta xifra hauran de fer front al 25% d’aquestes quotes. A canvi, les empreses hauran de mantenir els treballadors per ERTO durant un termini de sis mesos un cop reprenguin la seva activitat.

Autònoms només

Prestació extraordinària del Gobierno de España

Els autònoms també tenen dret a cobrar una prestació extraordinària d’atur si han cessat la seva activitat a causa de la crisi de la COVID-19 o han vist reduïda la seva facturació com a mínim un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior. La prestació que cobraran serà del 70% de la base reguladora. Els autònoms que la percebin estaran exempts de pagar la quota.

Ajut de fins a 2.000 euros de la Generalitat

Els treballadors per compte propi poden demanar una ajuda puntual de fins a 2.000 euros a la Generalitat. En queden exclosos els autònoms societaris i cooperatius; és incompatible amb qualsevol altra ajuda, com la de l’Estat; la seva renda del 2018 no pot superar els 25.000 euros, i només hi tenen dret els que han vist suspesa la seva activitat per l’estat d’alarma.

Ajut de 300€ de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona lliurarà 300 euros a cada autònom que hagi vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o s’hagi vist forçat a tancar el seu establiment o negoci arran la crisi de la COVID-19. L'ajuda pretén cobrir el 100% de la base de cotització mínima. És compatible amb la prestació del Govern espanyol.

Article següent

Newsletter