CONTRACTACIÓ Controlador Primer Nivell - projecte PICOBELLO

BCD participa al projecte PICOBELLO, una nova iniciativa cofinançada per la CE sota el programa INTERREG EUROPE II, per millorar els instruments de política de desenvolupament regional de les regions associades, a través d’un procés d’intercanvi de coneixements sobre com estan les regions europees implementant els valors de la New European Bauhaus (NEB) a les seves estratègies de desenvolupament.

Des de l’abril passat i durant els propers 4 anys, s’implementarà a 7 regions europees mitjançant la implicació de diversos socis, entre els quals hi ha agents de l’administració pública, centres de disseny i escoles, i agències d’innovació:

  • Marshal Office of Silesian Voivodeship
  • Business and Cultural Development Centre (KEPA)
  • Barcelona centre de Disseny (BCD)
  • Axència Galega d’Innovació (GAIN)
  • Lapin liitto / The Regional Council of Lapland
  • Vidzemes plānošanas reģions / Vidzeme Planning Region
  • L’École de design Nantes Atlantique

Mitjançant l’intercanvi de coneixement entre les diferents regions participants, i basat en un enfocament de codisseny i col·laboració amb usuaris, s’identificaran les millors pràctiques pel que fa a iniciatives i mecanismes de suport per a la integració dels valors de la NEB a les seves estratègies de desenvolupament.

En el nostre cas concret per a la ciutat de Barcelona, ens hem marcat l’objectiu d’impactar el Barcelona Green Deal, l’agenda econòmica impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, autoritat política vinculada al projecte, per a una ciutat més competitiva, sostenible i equitativa, adaptada a reptes com ara les transicions ecològica i digital, i d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

BCD, com a beneficiari en el projecte i en el context d’aquesta iniciativa, publica la petició d’oferta destinada a la contractació d’un auditor controlador de primer nivell, a consultar al següent enllaç: Oferta Controlador.

Termini fins al 19 de juliol del 2024 a les 12hs.

  •  | Barcelona centre de Disseny

Article següent

Newsletter