Segona edició! Residència en IA

"Immersió tecnològica conscient per a les indústries creatives i de disseny"

Del 17 al 20 de setembre de 9:30h a 16:30h al Disseny Hub Barcelona

BCD impulsa la segona edició de la residència en IA en el marc de l’acompanyament que des del Clúster Disseny s’està duent a terme a les empreses a la integració de la Intel·ligència Artificial en els processos creatius. La residència està dirigida a perfils de disseny, art, audiovisuals i creativitat en general que no tinguin coneixements de programació, però amb vinculació a la creació digital o analògic – digital (aforament màxim 12 pax).

Objectiu de la Residència.

A través d’un itinerari adaptat i personalitzat a cada perfil, podreu accedir a un coneixement que us permetrà aplicar de forma personalitzada la intel·ligència artificial als vostres projectes i la vostra activitat professional. Aprofundiràs en els usos tècnics, ètics i conceptuals d’aquesta tecnologia i assoliràs un coneixement que et permetrà entendre futures tecnologies emergents, més enllà de l’ús massiu d’eines més comercials com a generadores del resultat final. Tot plegat de la mà d’un mentor amb un perfil únic que ha desenvolupat part de la seva investigació en relació amb la IA al MIT.

A més, el format de residència us proporcionarà la possibilitat de conèixer, connectar, aportar i interactuar amb altres professionals creatius amb interès i/o experiència en desenvolupar projectes de la mà de la IA, una tecnologia que es troba en constant evolució.

Jornada 1. Coneixement.

En aquesta primera sessió es parlarà de cada perfil participant a la residència. A més, el tutor explicarà nocions bàsiques i una mica més avançades d’eines populars com Midjourney, ChatGPT, Dall-E, etc. Usos ètics i legals. Posada en comú i primers experiments.

Jornada 2. Entrenar un robot visual propi.

En aquesta segona sessió es treballarà amb eines d’intel·ligència artificial de doble sentit o bidireccionals, on cada participant entendrà conceptes més profunds de la intel·ligència artificial visual, i podrà obtenir models creats amb els seus propis dissenys o conceptes. Posada en comú i pràctica.

Disposar d’aquest tipus de models personalitzats, ens permet tenir un ecosistema únic, d‟ús exclusiu, i desconnectat de la xarxa. Aquesta doble direcció (entrenar un model generatiu per obtenir resultats a mida després) és un recurs poc utilitzat per la seva complexitat tècnica, però en aquesta residència explicarem el procés d’una forma directa i que no requereix coneixements de programació.

Jornada 3. Primeres creacions.

Es treballarà amb el coneixement adquirit, i de manera adaptada a cadascun dels projectes/perfils. Cada persona anirà assimilant conceptes de manera totalment diferent, i s’utilitzaran diferents eines i funcionalitats (segons la necessitat de cada participant). Posada en comú, fase de recerca i pràctica.

Jornada 4. Reforç i eines avançades.

En aquesta darrera sessió es reforçarà tot allò après, i es plantejaran dos escenaris:

  1. Aprenentatge i investigació de funcionalitats més avançades.
  2. Pràctica i reforçament dels coneixements adquirits.

A més, es definiran les regles i estratègies necessàries per enfrontar-se a futurs canvis i llançaments.

Durant aquestes 4 jornades, el tutor de la residència anirà adaptant l’ús de determinades eines tecnològiques a cada perfil concret. Es realitzarà una revisió de les eines d’IA generativa més rellevants en l’actualitat però es treballarà principalment amb models personalitzats que permetin un grau més alt de llibertat en el procés creatiu i un major control sobre els seus resultats. A més, es dotarà de suficients recursos per adoptar i entendre amb maduresa les actualitzacions dels propers anys. En un escenari tan canviant i tan mediàtic, cal com mai actuar amb serenitat, amb coneixement i amb estratègia.

Treballar amb eines generatives s’ha de fer amb consciència i sentit comú, i no en podem dependre per crear continguts definitius (s’equivoquen, i estan a l’abast de qualsevol persona amb, i sense coneixement). Per això és fonamental conèixer els riscos, les limitacions i els biaixos, així com aprendre a utilitzar-les dins un procés de creació, inspiració i/o producció.

A més, es posaran en pràctica tècniques de productivitat, utilitzant el programari Notion com a suport. Aquesta aplicació és molt potent per al dia a dia dels perfils creatius i artístics.

Una residència no és un curs, és un aprenentatge adaptat a cada cas i situació. S’aprèn, es comparteix, s’analitza i s’experimenta sempre, és clar, sota la guia d’un tutor qualificat.

Sobre el mentor.

Ricardo Campos és especialista en estratègia creativa. El seu perfil és únic ja que és llicenciat en Dret especialitzat en art, i investigador especialitzat en intel·ligència artificial visual aplicada a les Belles Arts. Ha realitzat el 2024 part de la seva investigació doctoral al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, i té una gran experiència treballant amb tota mena de perfils creatius, artístics i publicitaris. L’obsessiona la “transversalitat” a l’art, i és un fidel defensor de l’obra que fusiona la creació física i la digital (phygital).

Preu de la Residència:

Membres del Clúster Disseny: 750€ + IVA

Socis del FAD: 900€ + IVA

No membres: 1.100€ + IVA

Inscripcions:

En cas d’interès envieu un mail a clusterdisseny@bcd.es

Cal rebre confirmació per part de l’equip de BCD i abonar-ne el pagament per poder assegurar la participació.

Article següent

Newsletter