BcD estén per a 2022 la seva participació a Design4Innovation

Barcelona centre de Disseny estén per a 2022 la seva participació en la iniciativa  Design4Innovation , un projecte finançat pel programa Interreg Europe, que des de 2017 té com a objectiu fer costat als governs per a integrar el disseny en els instruments de política dins del marc dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i implementar eines de Cooperació Territorial Europea per a la millora de la competitivitat en les pimes. En el context d'aquesta iniciativa, BcD publica la petició d'oferta destinada a la contractació d'un auditor controlador de primer nivell, a consultar en el següent enllaç: Oferta Auditor.

Després d'un procés d'aprenentatge interregional, d'intercanvi de coneixement i d'identificació de bones pràctiques, amb altres 7 regions participants, sobre instruments de suport al disseny, i després de lliurar a principis de 2020 a la Comissió Europea un Pla d'Acció Disseny per a Catalunya, amb accions concretes que s'han anat monitorant al llarg de 2021. Durant els propers 12 mesos, es continuarà treballant en aquest intercanvi continu d'experiències, a través d'una sèrie de tallers i visites d'estudi, en les quals revisarem el context actual del suport al disseny, i identificarem i compartirem bones pràctiques.

Més informació sobre el projecte Design4Innovation aquí.

Article següent

Newsletter