Tret de sortida del projecte “Dissenya Futur” per donar impuls al disseny com a palanca cap a la sostenibilitat

Barcelona centre de Disseny i Inèdit, membre del Clúster Disseny, impulsen un estudi sobre la importància del disseny en el comportament del consumidor i la transició cap al decreixement, en el marc del projecte ”Dissenya Futur”, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya.

El resultat serà una guia que recollirà estratègies empresarials i models de negoci circulars que generin valor a partir de menys recursos i generant menys residus.

Sota el convenciment de que el disseny juga un paper cabdal en la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient, no només des del punt de vista de concepció física de productes i materials, sinó també per la seva capacitat d'influència per a un consum més conscient, el projecte “Dissenya Futur” pretén evidenciar aquest fet a través d’una guia pràctica d’estratègies i models de negoci que generen valor a partir de menys recursos i menys residus.

La guia, que pretén inspirar a les empreses cap a aquesta transició a models més circulars amb l’aplicació d’estratègies de disseny, es desenvoluparà amb la participació dels membres del Clúster Disseny a través d’un treball de recerca, i s’adreçarà a totes aquelles empreses que, tot i oferir productes i serveis molt diferents entre si, comparteixen un factor clau: el disseny com a element central en la seva proposta de valor, com poden ser estudis de disseny gràfic, comunicació i branding; estudis de disseny de producte o servei; de disseny d’interiors; empreses fabricants de producte, etc.

Article següent

Newsletter