Introdueix plàstic reciclat en els teus productes de la mà d'INPREDI

Fa aproximadament un any, Barcelona centre de Disseny va iniciar, juntament amb Oiko Design Office i amb el suport i cofinançament de l’Agència de Residus de Catalunya, el projecte INPREDI, que ha donat com a resultats, d'una banda, un estudi intersectorial, i d'altra, una eina que acompanya en la presa de decisions sobre la introducció del plàstic reciclat en substitució del plàstic verge en el disseny i desenvolupament de productes.

Pel que fa a l’eina desenvolupada, aquesta s’ha estructurat en tres blocs amb l’objectiu d’acompanyar a les empreses d’una manera eficaç:

  • Informe: s’ha realitzat un estudi exhaustiu de la situació actual del plàstic reciclat a Espanya per sectors, s’ha profunditzat en el reciclatge mecànic dels plàstics i s’han descrit i classificat els plàstics reciclats segons les seves propietats tècniques, estètiques i de disponibilitat.
  • Inspiració: a partir d’una sèrie de preguntes, INPREDI ajuda a les empreses a seleccionar el material que millor s’adeqüi a les seves necessitats.
  • Desenvolupament: es tracta d’una seqüencia interactiva que acompanya a les empreses en la presa decisions en tot el procés per a la introducció de plàstics reciclats, des de la selecció del proveïdor fins a la certificació del producte.

Pel que fa a l'estudi, aquest es basa en conèixer les necessitats i objectius reals de mercat i es dirigeix a estudis de disseny i empreses fabricants que potencialment puguin incorporar plàstic reciclat als seus productes, especialment, les que treballin en el sector mobiliari, il·luminació, producte amb contacte alimentari i packaging. 

Per poder realitzar aquest estudi, s'ha fet una enquesta a una mostra de 70 empreses, de la qual s’han extret algunes dades importants: per una banda, el 30% dels enquestats vol introduir plàstic reciclat com a estratègia de posicionament de marca i el 25% ho fa per una motivació personal (consciència social o ètica), mentre que el 23% sent la pressió del seu client per introduir plàstic reciclat i el 16% sent la pressió dels seus treballadors/es. Finalment, només el 7% ha d’introduir plàstics reciclats per normativa del sector i el 3% restant vol utilitzar plàstic reciclat per reduir costos de producció.

Per l’altra banda, el 51% dels enquestats no coneix proveïdors de plàstic reciclat que puguin donar resposta a les seves necessitats industrials, el 28% no aconsegueix el nivell de qualitat estètica aconseguit amb el plàstic verge i el 25% no aconsegueix les prestacions tècniques que aconsegueixen amb el plàstic verge. A més, el 27% té la percepció que l’ús de plàstic reciclat encareix el producte final, mentre que el 15% considera que els canvis en el procés de fabricació són un repte a l’hora d’introduir plàstic reciclat i el 13% considera que els canvis en el disseny de la peça són un repte a l'hora d'introduir plàstic reciclat.

Ja tens disponible la pàgina web del projecte, www.inpredi.cat, on pots consultar l'estudi realitzat i provar la consegüent eina desenvolupada que t'ajudarà a introduir plàstics reciclats a través del disseny.

Article següent

Newsletter