10 de novembre

Taller 'Introducció a una eina per a l'acompanyament a la integració de plàstic reciclat en productes'

El proper 10 de novembre a les 9:30 hores tindrà lloc el taller 'Introducció a una eina per a l'acompanyament a la integració de plàstic reciclat en productes'.

En aquest taller es donarà accés a una metodologia per ajudar a prendre decisions a l'hora d'integrar plàstic reciclat en substitució de matèria primera en la fabricació de productes, així com també es donarà accés a un coneixement clau per a una comunicació efectiva dels valors dels plàstics reciclats cap als clients i usuaris.

També es presentarà l'estudi realitzat sobre l'estat de l'economia circular dels plàstics al nostre país i la seva vinculació amb el disseny. En aquest estudi s'ha fet un repàs complet dels fluxos de materials per sector, amb un benchmarking ampli dels aspectes tant tècnics com estètics o d'impacte ambiental i la implicació dels processos d'operacions i nous proveïdors relacionats amb aquesta transició cap a un nou model d'economia i disseny més circular.

A més, aquest taller servirà per testejar la metodologia amb empreses productores i estudis de disseny de producte i de comunicació, validar les fortaleses i detectar els punts de millora.

Us deixem l'agenda de la jornada:

9:30 - 9:35: Benvinguda 

9:35 - 10:00: Presentació de l’estudi incidint en les barreres, oportunitats, situació en relació a proveïdors, implicacions en relació al disseny amb plàstic reciclat, coneixement dels diversos tipus de plàstics reciclats. 

10:00 - 10:20 Presentació de l’eina d’acompanyament per a la integració de plàstic reciclat.  Explicació de l’eina metodològica àgil en base a casos pràctics.

10:20 - 10:50 Experimentació amb l’eina. Els participants testejaran els seus propis casos empresarials amb l’eina metodològica extraient conclusions per als seus propis negocis. Els participants hauran de portar un portàtil o tablet.

10:50 - 11:20 Resultats i Conclusions. Els participants compartiran les conclusions extretes de l’eina metodològica en relació als seus negocis i l’experiència d’ús. 

11:20 - 11:30 Tancament. 

Inscriu-te aquí! Les empreses del Clúster Disseny tindran prioritat!

Aquesta jornada es realitza en el marc de l'estudi INPREDI d'Introducció dels Plàstics Reciclats a través del disseny, impulsat per Barcelona centre de Disseny i Oiko Design Office, amb el suport i la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya.

Article següent

Newsletter