Perspectiva

  • Medical Device Nanonas

  • Flypos | Mobile Point of Sale

  • Aquos Model | 70, 65, 56, 42 Pulgadas

Perspectiva és una empresa dedicada a la creació i desenvolupament de nous productes, per mitjà de la combinació de diferents disciplines: el màrqueting estratègic i lateral, la creativitat, el disseny i l’enginyeria MECÁNICA, ELECTRONICA, INFORMÀTICA amb la finalitat de crear solucions DIFERENCIALS, COMPETITIVES I DE GRAN VALOR AFEXIT . En un món empresarial cada vegada més competitiu és fonamental conèixer i entendre perfectament el mercat per crear el producte ideal. A Perspectiva mirem més enllà del disseny industrial cap a les necessitats reals i latents del client final per arribar sempre a la millor solució. La nostra filosofia d’empresa comporta tenir un equip multidisciplinar amb una gran experiència en diferents camps professionals, un equip de veritables visionaris d'innovació.

Serveis que s'ofereixen:
Disseny de producte: Aparells electrònics

Domicili: Carrer Balears, 8 08328 Alella
Web: www.perspectiva.es
Any de creació: 2004