Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. El sistema empresarial.

Estratègia i identificació de les forces competitives

Identificades, analitzades les cinc forces i avaluada la seva capacitat d'acció, les pimes han d'identificar les seves forces i debilitats en funció del sector on competeix.
Una estratègia competitiva comprèn una acció ofensiva o defensiva a fi de crear una posició avantatjosa enfront de les cinc forces i mantenir a llarg termini. Per a això poden contemplar-se diversos enfocaments possibles.

  1. Posicionament. Aquest enfocament accepta l'estructura del sector com donada i reacciona adequant a aquesta estructura els punts febles i forts de l'empresa. L'estratègia pot considerar-se com a creació de posicions defensives en funció de les forces competitives o troballa d'una posició en el sector on les seves debilitats tinguin un mínim impacte negatiu.
  2. Canviant l'equilibri. Una empresa pot establir una estratègia proactiva que la porti a gestar un canvi significatiu en el sector i/o en l'entorn. Aquesta postura es dissenya per alterar les causes que beneficien les forces competitives existents.
  3. Assumint l'avantatge del canvi. L'evolució d'un sector té summa importància pel fet que la seva situació és dinàmica i l'evolució que pateix aparella canvis en les forces estructurals de la competència. Aquestes forces poden generar noves oportunitats i amenaces per a les empreses que competeixen en el sector. Aquesta postura suposa anticipar-se a aquests canvis amb rapidesa i eficàcia, aprofitant el canvi per triar una estratègia adequada al nou equilibri competitiu abans que els competidors reaccionin o prenguin posicions avantatjoses enfront de la nova situació del sector.