Tornar

Integració del disseny a l’empresa. La programació del disseny.

La gestió del disseny a l'empresa

En un món tecnològicament complex i amb unes exigències de mercat que difícilment poden fer-se explícites de forma simple, es fa necessària una organització flexible i creativa. La pròpia interdisciplinaritat del disseny pot servir perfectament per liderar grups de treball creatius, capaços de resoldre problemes complexos. Les característiques especials del dissenyador industrial, situat entre el màrqueting i l'enginyeria de producte entre l'usuari i el productor, el converteixen en una figura essencial per a l'optimització del procés de desenvolupament de productes.

Considerant que el disseny industrial pot ser la funció que actua entre les diferents funcions involucrades en el procés de creació de productes, perquè realment es produeixi una sinergia algú ha d'orquestrar aquest procés. Aquesta és la missió de la gestió del disseny: crear la relació correcta entre el disseny i la resta de les àrees de l'organització. La funció principal de la gestió del disseny ha de ser formalitzar un procés sovint considerat per la seva creativitat com alguna cosa més informal, menys estructurada. El procés de disseny ha de ser una cosa programada que permeti al mateix temps la interacció amb altres àrees de l'empresa.
La gestió del disseny ha servit per integrar l'estratègia empresarial amb la del disseny. De manera que quan es dilueixen les barreres entre diferents àrees de l'empresa, es constitueix d'una banda, una comunicació de marca en què participen el producte, envàs i les altres comunicacions. I paral·lelament, una evolució en el paper de la gestió del disseny per dissenyar l'evolució de la cultura empresarial.

El dissenyador té la missió de traslladar la importància del disseny al més alt nivell de l'empresa, és a dir, tractar el disseny com una eina estratègica no sols per al desenvolupament del producte, sinó també per comunicar una determinada identitat d'empresa. Aquesta definició de gestió del disseny implicarà que aquesta inclogui la gestió dels elements visuals de l'empresa, és a dir, la gestió de la formalització dels productes, de la comunicació, dels espais visuals de l'empresa i també d'alguns aspectes formals del personal.

El dissenyador ha de conèixer les funcions relacionades amb el màrqueting, operacions, enginyeria, recerca i desenvolupament i també, en el seu paper de transmissor de la importància del dissenyador en l'estratègia corporativa, ha de tenir la capacitat i la rellevància necessàries en l'organigrama de la companyia per poder influir en les decisions.