Tornar

Integració del disseny a l’empresa. Les funcions de la gestió del disseny.

Les funcions de la gestió del disseny

La gestió del disseny és la integració del disseny com un programa formal d'activitat dins de l'empresa, comunicant la importància del disseny en els objectius corporatius i coordinant els recursos de disseny a tots els nivells de l'activitat corporativa per aconseguir els objectius de l'empresa.

Una de les funcions de la gestió del disseny és contribuir a la consecució dels objectius corporatius. Independent de l'existència d'un director de disseny formal, les funcions de la gestió de disseny haurien d'existir a l'empresa. En les empreses es dissenya, de forma conscient o no, amb dissenyadors o sense ells. Però tota empresa té el seu producte o servei i tota organització té uns signes d'identitat.

Contribució als objectius corporatius. Les pimes que han fet del disseny eix central de la seva estratègia, és en les que el disseny forma part de la missió de l'empresa, de la seva pròpia raó de ser. La necessitat del disseny i de la seva integració en tots els nivells de l'empresa està en la ment de la direcció, i la tasca del gestor del disseny, per contribuir a l'èxit dels objectius corporatius, no necessita majors esforços que la coordinació obligada de tots els nivells de l'empresa per fixar els paràmetres de la identitat corporativa. Per aquesta raó, s'apunta que la primera tasca de la gestió del disseny és analitzar fins a quin punt el disseny està contribuint a l'èxit dels objectius corporatius.

Participació en la identificació dels consumidors. En la majoria de les empreses, la responsabilitat de la identificació de les necessitats i la creació de nous productes depèn de màrqueting o del departament tècnic. Els departaments de producció estan més preocupats per com i amb quin cost es produiran els objectes, que pels objectes en si mateixos. Fa falta comptar amb la participació activa del disseny, sobretot per anticipar les necessitats futures, ja que estan més immersos en les relacions dels objectes amb els usuaris actuals i potencials.

Gestionar els recursos de disseny. Aquesta activitat ha d'ampliar-se mitjançant la formació contínua dels equips de dissenyadors. L'adaptació constant a les noves tecnologies de disseny és una de les funcions principals del gestor per a la potenciació dels seus recursos. La formació dels dissenyadors, la utilització de les eines CAD, la difusió de les teories recents del disseny, l'aparició de nous materials, la informació sobre els canvis d'hàbits dels consumidors i les tècniques de màrqueting i posicionament, les millores de la comunicació per internet, la millora dels mètodes de treball com l'enginyeria concurrent i el benchmarking.

La gestió del procés de disseny. El procés de disseny varia d'empresa a empresa i depèn també del tipus de producte, però hi ha tres punts que s'han de tenir en compte: és un procés multidisciplinari, que ha d'estar present en la cultura de l'empresa, s'ha de dotar d'una estratègia planificada i s'ha d'executar de manera eficient. La competència, els canvis d'hàbits dels consumidors, els canvis culturals i demogràfics, les innovacions tecnològiques i les invencions, el propi cicle de vida dels productes... són els factors que mouen a la majoria de les empreses a introduir canvis en els seus productes. Aquest fet fa necessari definir dins l'organització l'estratègia a seguir per al desenvolupament de productes, estratègia que òbviament afectarà el disseny.

La creació i desenvolupament d'una xarxa d'informació. La informació per a la gestió del disseny és absolutament imprescindible tenir una font contínua d'idees. Per tant, ha de ser capaç de crear una xarxa que li subministri informació, que pugui contrastar tendències, que li mantingui una font constant d'idees.